Remit

REMIT: Merkatuen zuzentasuna eta gardentasuna

2011 ko abenduan argitaratu zen, Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean, handizkako energia merkatuetan betebeharreko zuzentasun eta gardentasunari buruzko araudia (REMIT delakoa): (EB) Araudia 1227/2011.

Araudi honek handizkako energia merkatuetan abusuzko praktikak ekiditeko arauak ezartzen ditu, berauon zuzentasuna eta gardentasuna sustatzeko mekanismoak definituz.

Araudi orokor honi jarraituz, 2013ko ekainean Europar Batasuneko Komisioak zehatzagoa den araudia publikatu zuen: (EB) Araudia 543/2015. Honetan, handizkako merkatuetan parte hartzen duten enpresek zein datu publikatu behar dituzten zehazten da.

Azaldutako araudi hauek ezarritako betebeharrei erantzunez, Bizkaia Energiak Amorebietako Ziklo Konbinatuari buruzko informazioa interesatuen eskura jarri nahi du. Hain zuzen ere instalazioaren energia ekoizteko ahalmenari buruzkoa.

100MW baino ekoizpen ahalmen haundiagoko unitateei buruzko informazioa.

Ekoizpen unitateak
Amorebieta Ziklo Konbinatua.
Programatutako erabilgarritasun eza
Datozen 12 hilabetetarako programatuako geldiuneak (erabilgarritasun eza)
Erabilgarritasunean jasandako aldaketak
Programatu gabeko erabilgarritasun galerak (100 MW baino gehiago galduak eta ordu bete baino gehiagoko iraupena dutenak).
Ez da erabilgarritasun galerarik izan 2015 urtean
generación de electricidad
generación de electricidad